Asbestikartoitusten pätevä tekijä Etelä-Pohjanmaalta

Ota yhteyttä!
Purkutyökuvake

J&T Laatupurku Oy tekee asbestikartoitukset osaavin ottein Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueella. Meiltä löytyy työssä tarvittava osaaminen ja luvat.

Asbestikartoitukset ovat luvanvaraista toimintaa

Asbestikartoituksen tekeminen edellyttää perehtymistä asbestiin, sen esiintymiseen ja rakenteiden purkamiseen sekä erikseen hankittavaa pätevyyttä. 

 

Saat meiltä asbestikartoitukseen pätevöityneet ja kokeneet tekijät. Kauttamme järjestyvät myös haitta-ainekartoitukset.

Näin asbestikartoitus etenee

Uusi asbestilainsäädäntö tuli voimaan vuonna 2016 ja se koskee ennen vuotta 1994 valmistuneita rakennuksia. Asetuksen mukaan tällaisissa kohteissa on tehtävä aina asbestikartoitus ennen purkutöitä sisältäviin hankkeisiin ryhtymistä. Toisin kuin aiemmin, nykyisin ei siis ole sallittua jättää asbestikartoitusta tekemättä siinäkään tapauksessa, että purkutyöt sovittaisiin joka tapauksessa tehtävän asbestipurkuna. Purkutöiksi luetaan myös kaikki pintoja rikkovat toimenpiteet, esimerkiksi poraus ja hionta.

Vastuu asbestikartoituksen teettämisestä on aina rakennuttajalla. Asbestikartoituksessa kartoittaja selvittää ja merkitsee ylös ne paikat, joissa asbestia on mahdollisesti käytetty. Kartoituksessa selvitetään myös asbestin ja sitä sisältävien materiaalien laatu, määrä sekä pölyävyys. Tätä varten kartoittaja ottaa kohteesta tarvitsemansa määrän näytteitä ja toimittaa ne analysoitavaksi asbestilaboratorioon. Asbestin sijainti ja määrät kirjataan ylös ja liitetään rakennuttajan turvallisuusasiakirjaan. Tiedot luovutetaan myös asbestipurkutyön tekijöiden käyttöön.

Pyydä lisätietoja

Asbestipurkutyöt päteviltä tekijöiltä

Myös itse asbestipurkutöiden tekeminen edellyttää asbestipurkulupaa, ja meiltä sellainen löytyy. Osaamme huolehtia purkutöiden turvallisuudesta.

 

Laadimme ennen purkutöihin ryhtymistä tarvittavan kirjallisen turvallisuussuunnitelman ja ilmoitamme purkutöistä asianmukaisesti viranomaisille. Purkutöiden jälkeen varmistamme vielä, ettei ilmassa ole hengitykselle haitallista asbestia.

 

Lue lisää asbestipurkupalveluistamme ja ota yhteyttä!

Asbestipurku